SPIRITUALITEIT

SPIRITUALITEIT

109514797

DE RELIGIEUZE GESCHIEDENIS VAN DE HEUVEL

Vanwege de uitgelezen ligging, op de top van een heuvel, was deze plek al vroeg een plaats van aanbidding. Waarschijnlijk al aan het einde van de zesde eeuw, toen het christendom in deze streek zijn intrede deed.

In de elfde eeuw wordt er melding gemaakt van een pelgrimsreis. Op 8 september, het feest van de geboorte van de Maagd Maria, kwamen er uit de hele regio pelgrims om tot haar te bidden. Helaas hebben we geen enkele oude tekening van de kapel uit deze periode.

Pas in de twintigste eeuw vindt de tweede pelgrimsreis plaats. Deze reis, die nog steeds gemaakt wordt, vond plaats op 15 augustus, met Maria-Tenhemelopneming.

156_2994

HET RELIGIEUZE LEVEN OP DE HEUVEL

De dagelijkse viering en de zondagsviering van de mis zijn het hoogtepunt van het spirituele leven en bepalend voor het ritme hiervan. De mis wordt voorbereid met de zusters Clarissen, die hierbij gesteund worden door de commissieleden. De mis wordt elke zondag gevierd, telkens met een andere gemeenschap die uit verschillende nationaliteiten bestaat, afhankelijk van welke pelgrims er die dag zijn.

De vier belangrijkste aandachtspunten zijn :

  • gebed
  • interreligieuze en interspirituele bijeenkomsten
  • integrale ecologie en milieu
  • vrede
167_5849

DE INTERRELIGIEUZE HEUVEL

Interreligieuze en interspirituele bijeenkomsten: mensen uit de hele wereld komen naar deze kapel, waar elke spirituele stroming, religieus of niet, welkom is. In onze multiculturele maatschappij leven allerlei traditionele godsdiensten (jodendom, christendom, islam, boeddhisme etc.) en nog veel meer filosofieën en humanistische stromingen met elkaar samen.

Al jarenlang vinden er interreligieuze bijeenkomsten plaats in de kapel, met moslims, joden etc. Door middel van culturele evenementen (concerten, kunstopvoeringen) kunnen ook andere spirituele stromingen zich uiten. Zij zijn altijd welkom.

Inscrivez-vous à notre newsletter

La Colline Notre-Dame du Haut est fermée le 1er janvier 2024

The Hill Notre-Dame du Haut is closed on January, 1st
Ga naar de inhoud