De acteurs op de heuvel


Notice: Undefined index: file in /home/collinendh/www/wp-includes/media.php on line 1723

DE ASSOCIATION ŒUVRE NOTRE-DAME DU HAUT

WIE IS EN WAT DOET DE AONDH?

De heuvel van Notre-Dame du Haut is sinds 1799 het bezit van een vereniging. Tegenwoordig is de Association Œuvre Notre-Dame du Haut (AONDH – een vereniging volgens de Franse wet van 1901) de eigenaar van de grond en van de werken van Jean Prouvé en Le Corbusier.

Missie :

Het mogelijk maken van de beoefening van de katholieke godsdienst op de locatie van de Notre-Dame du Haut van Ronchamp, zonder de diensten zelf te leiden, in overeenstemming met de oorsprong van de kapel, van pastorale activiteiten en van het ontvangen van pelgrims, onder toezicht van de bisschop van Besançon.

Het onroerend erfgoed beheren. Dit doet de verenging door het flowbeheer en de commerciële activiteiten toe te vertrouwen aan haar dochteronderneming La Porterie Notre-Dame du Haut.

Het waarborgen van het voortbestaan van dit erfgoed, zowel het land als de gebouwen, door regelmatig onderhoud te plegen en, indien nodig, grote restauraties uit te voeren.

RESTAURATIEPROJECT 2022-2024

De kapel van Notre-Dame du Haut, die geopend werd in 1955, is nog nooit grondig gerestaureerd, niet qua structuur en ook niet qua oppervlak. Tot 1995 werden elke tien jaar de gevels opgeknapt. Scheuren in het beton, die meteen na de oplevering al ontstonden, werden dan opgevuld met stopverf.

Door de moeizame bevoorrading van materialen, strenge winters en weinig technische apparatuur was de bouwperiode, die liep van 1953 tot 1955, niet gemakkelijk.

De vier belangrijkste gebreken van de gebouwen zijn de scheuren in de zuidelijke muur, de grote scheur in de grote toren, onvoldoende waterdichtheid op veel plekken en de problemen met de bescherming van de ramen.

De grote verticale scheur in de grote toren is het gevolg van het hergebruiken van overwegend kubusvormige bouwelementen, die op een onvoldoende bedekte bodem zijn geplaatst. Bovendien zijn er geen goede verbindingen die voor een goede samenhang van het bouwwerk zorgen.

De renovatie bestaat uit het aan elkaar naaien van de beide kanten van de breuk met koolstofstaven, voor meer stevigheid.

Het probleem van de waterdichtheid speelt met name rond het dak en bij alle verbindingen tussen het dak en andere bouwonderdelen.

Bij de ramen zien we twee soorten gebreken: de patronen en teksten die door Le Corbusier zelf zijn geschilderd verdwijnen geleidelijk en de ramen staan bloot aan allerlei invloeden van buitenaf.

Het renovatieproject verloopt in vier fases :

zuidelijke gevel en onderkant van het dak,
westelijke en noordelijke gevel, deze laatste loopt van de grote toren tot de twee kleine torens,
oostelijke gevel en onderkant van het dak en tenslotte de binnenkant.
In een vijfde fase zullen het kapelaanshuis, het pelgrimshuis en de piramide worden gerestaureerd.

Omdat het werk van Le Corbusier beschermd is als historisch monument, wordt de restauratie voor 50% door de staat gefinancierd, voor 20% door de regio en voor 20% door het departement. De overige 10% is voor rekening van de eigenaar, die wordt ondersteund door de Fondation du Patrimoine

HET POORTGEBOUW VAN DE NOTRE-DAME DU HAUT

WAT IS EN WAT DOET HET POORTGEBOUW ?

In 2003 begint de AONDH aan het ontwerp van een nieuw ontvangstgebouw. Uiteindelijk wordt in 2011, tegelijk met het klooster van Sint Clara, het poortgebouw in gebruik genomen. Het is een echt ontvangstgebouw en het is ontworpen door de Italiaans architect Renzo Piano.

Het poortgebouw is de toegangsdeur tot de locatie. De Porterie is vooral een ontvangstplek en dit gebouw beschikt over verschillende faciliteiten: kaartverkoop, winkeltje, een ruimte voor ontspanning en ontmoeting, de administratieve afdelingen en het archief.

Missies :

Zorgen voor een goede ontvangst van iedere bezoeker van de heuvel van de Notre-Dame du Haut.

Samenwerken voor de culturele uitstraling van de locatie.

Zorgen voor de promotie en de communicatie van de heuvel van de Notre-Dame du Haut op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Cultuurprojecten en -evenementen uitwerken en plannen.

HET ONTVANGSTGEBOUW

Vanaf het poortgebouw kijk je uit over de groene parkeerplaats. Het is vooral een plaats van ontmoeting, met een winkeltje, een ontspanningsruimte en een nieuw expositieruimte (geopend in het voorjaar van 2021).

In de winter kruipt iedereen lekker dicht bij de grote, schitterende haard recht tegenover de ingang. Verder naar achter bevinden zich de kantoren van de AONDH en het team van het poortgebouw, en ook het archief met (onderzoeks)dossiers over de kapel.

In de ontspanningsruimte staan prachtige design-meubels, zoals de 0.03 stoelen van Maarten Van Severen en “contract tables” van Vitra, die ontworpen werden door Charles en Ray Eames, maar ook verschillende soorten “Perroquet-lampen”. Deze lampen werden ontworpen werden door Renzo Piano, die daarvoor de Compasso d’Oro-prijs in 1989 en 1998 ontving.

HET KLOOSTER VAN SINT CLARA

WAT IS EN WAT DOET HET KLOOSTER?

Met de komst van de zusters Clarissen van Besançon naar de heuvel komen verschillende wensen bij elkaar:

De wens van de Association Œuvre Notre-Dame du Haut dat er bij de Notre Dame du Haut permanent religieuzen aanwezig zouden zijn om te bidden en mensen te ontvangen.

De wens en het herhaalde verzoek van de bisschop van Besançon dat zich bij de kapel een contemplatieve religieuze gemeenschap zou vestigen.

De wens van de gemeenschap van de zusters Clarissen van Besançon om een nieuw klooster te stichten in een omgeving waar men open staat voor spiritualiteit en op zoek is naar schoonheid.

De missies :

Zorgen voor spirituele aanwezigheid op de heuvel.

Het ontvangen van mensen is de kerntaak van de zusters. Het is ook mogelijk om een nacht of meerdere nachten (maximaal een week) te verblijven in een van de negen kamers, voor diepgang en herbronning. U eet in de Fraternité – de ruimte voor bezoekers – waar de catering verzorgd wordt. Het is ook mogelijk om met een zuster in gesprek te gaan. Zij ontvangen ook graag groepen die de heuvel bezoeken.

DE VERENIGING AMIS DE SAINTE COLETTE

Les Amis de Sainte Colette (“De vrienden van St. Colette”) is een vereniging volgens de Franse wet van 1901 die ten doel heeft het bezit, het beheer het onderhoud van de onroerende goederen die ter beschikking zijn gesteld van het Klooster van Sint Clara. De stichting ondersteunt het klooster bij de charitatieve, educatieve, sociale en culturele activiteiten en ondersteunt eveneens de nonnen die zich met deze activiteiten bezighouden.

De naam van de vereniging is een eerbetoon aan Colette de Corbie (1381-1447), een belangrijk figuur uit de 15e eeuw, die een groot stempel drukte op de kerk van haar tijd, en met name op de familie van St. Clara en St. Franciscus. Ze voerde een grote hervorming van het Clarissen-leven door. Daarbij bleef ze enerzijds trouw aan de wortels, en legde ze anderzijds een creatieve durf aan de dag die paste bij haar tijd. Colette, een sterke persoonlijkheid, wist door haar continue toewijding aan God een intens en contemplatief leven te verbinden met een reizend leven. Ze was bijna altijd op reis, en om haar missie te realiseren reisde ze dwars door het door de 100-jarige oorlog verscheurde Frankrijk.

Inscrivez-vous à notre newsletter

La Colline Notre-Dame du Haut est fermée le 1er janvier 2024

The Hill Notre-Dame du Haut is closed on January, 1st
Ga naar de inhoud