• Accueil
  • /
  • 2022-2024, DE RESTAURATIE VAN DE KAPEL

2022-2024, DE RESTAURATIE VAN DE KAPEL

WAAROM STAAT DE KAPEL IN DE STEIGERS ?

De kapel van Notre-Dame du Haut van Le Corbusier werd op 25 juni 1955 geopend. De gebreken die ontstaan zijn aan het uit halverwege de vorige eeuw daterende beton zijn sindsdien nog nooit grondig gerestaureerd.

Elk materiaal van elk gebouw heeft regelmatig, specifiek onderhoud nodig.

Het beton vertoont verschillende soorten gebreken.

Schilfers. Het oppervlak schilfert af als gevolg van de zwelling van de wapening door oxidatie. Deze oxidatie houdt verband met vocht in kleine scheurtjes in het beton.

Scheuren. Zijn het gevolg van een incorrecte manier van bouwen.
Voor de zuidelijke muur werd gebruik gemaakt van stalen roosters en spuitbeton, een totaal nieuwe techniek voor die tijd waarvoor grondige kennis nodig is van hoe het beton zich in de loop van de tijd en ten opzichte van grote temperatuurverschillen gedraagt.

Waterdichtheid moet voortdurend gecontroleerd worden. Het contact tussen verschillende materialen maakt verbindingen kwetsbaar.

De ramen zijn ook kwetsbaar. Dit komt omdat er verschillende soorten glas zijn gebruikt, door de verschillende technieken die voor de teksten en tekeningen zijn gebruikt (warme of koude) en door geweld van buitenaf, zoals vernieling of ongelukken.

Tot 1995 werden de muren regelmatig opnieuw geschilderd. De enorm dikke verflaag moet verwijderd worden en vervolgens moeten de muren weer de mat-witte kleur krijgen van de oorspronkelijke witte kalkverf.

OM WELKE GEBOUWEN GAAT HET ?

Drie iconische gebouwen op het terrein maken deel uit van het restauratieprogramma: de kapel van Notre-Dame du Haut, het pelgrimshuis en het kapelaanshuis.

Naar aanleiding van een eerste onderzoek in juli 2011 konden de kosten van de restauratie van de drie gebouwen berekend worden.

In januari 2015 werden er verschillende onderzoeken gedaan naar verschillende technieken om de oude verflagen te verwijderen, het openen van de scheuren en de restauratiematerialen en het veilig maken van de vitrages. Naar aanleiding van deze onderzoeken konden we bepalen hoe we de restauratie gingen aanpakken.

Het programma bestaat uit verschillende delen: 

Tot november 2022: restauratie van de westelijke muur van de kapel

Van oktober tot december 2022 en maart 2023: restauratie van de noordelijke muur en de torens van de kapel. Verwijderen van oude verflagen, herstel van scheuren, waterdichtheid van ramen en opnieuw schilderen.

Van maart 2023 tot augustus 2023: restauratie van de oostelijke muur.

Van augustus 2023 tot december 2023: restauratie van de zuidwestelijke toren inclusief herstel van de grote scheur.

Van januari 2024 tot juli 2024: restauratie van het interieur van de kapel.

Vanaf juli 2024: pelgrimshuis en kapelaanshuis. Restauratie van lekkages en houtwerk.

KAN IK DE KAPEL BEZOEKEN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN ?

JA! Tijdens de hele restauratieperiode is het mogelijk om de heuvel van de Notre-Dame du Haut te bezoeken.

U loopt dezelfde route: het pelgrimshuis, de kapel Le Corbusier, de klokkentoren van Jean Prouvé en het oratorium van het klooster van Sint Clara van Renzo Piano. Laat u rondleiden of maak gebruik van diverse hulpmiddelen (digitale rondleiding en bezoekersgids zijn beschikbaar in 9 talen)

We willen natuurlijk met respect omgaan met het werk van iedereen die aan de restauratie werkt. De medewerkers van de Porterie vertellen u daarom bij het kopen van uw kaartje aan welke veiligheidsmaatregelen u zich moet houden.

 

Suivez l'avancement du chantier de restauration
de la chapelle Notre-Dame du Haut

De restauratie van de zuidgevel van de kapel is nu voltooid

Contactpersoon Fondsenwerving 

ASSOCIATION ŒUVRE NOTRE-DAME DU HAUT
Jean MEMBRE
13 rue de la chapelle 70250 RONCHAMP

06 08 67 53 83
03 84 20 65 13

aondh@collinenotredameduhaut.com

DE FINANCIERING VAN DE RESTAURATIE

Gezien de erfgoedwaarde van de gebouwen is er sinds 2017 een stuurgroep die alle betrokken partijen, de regionale en lokale overheden en de landelijke overheidsdiensten onder de verantwoordelijkheid van de prefect van het departement Haute-Saône verbindt. Samen stellen zij het restauratieprogramma en de financiering vast.

Naast de landelijke Franse overheid dragen ook de regionale en lokale overheid bij aan het behoud en de overdracht van erfgoed.

Alle betrokken partijen zijn zich bewust van het belang van deze bijzondere architecturale plek en steunen maatregelen die gericht zijn op het behoud ervan onvoorwaardelijk.

De Franse staat en de regionale en lokale overheden financieren, en dat is uitzonderlijk, 90% van de restauratiekosten.

De DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles) financiert 50% van de kosten.

De regio Bourgogne Franche-Comté en het departement Haute Saône financieren elk 20% van de kosten.  

De stichting die de eigenaar is moet dus de resterende 10% financieren.

De totale kosten voor de werkzaamheden zijn begroot op 2,3 miljoen euro.

De stichting moet dus € 230.000,- financieren.

GROTE DONATEURS

CGPA
In 2017 heeft CGPA, een onderlinge verzekeringsmaatschappij gericht op het behoud en het ontsluiten van erfgoed, de Association de l’œuvre Notre-Dame du Haut financieel gesteund met een bedrag van € 30.000,- voor de restauratie van de zuidelijke muur.

Crédit Agricole (Franse bank)
De Crédit Agricole de Franche-Comté en de Fondation du Crédit Agricole – Pays de France steunen maatregelen ter behoud van erfgoed en ter bevordering van de vitaliteit van de economische en sociale structuur in alle regio’s van Frankrijk.

Daarom besloten zij in 2020 om een bijzondere donatie van in totaal € 50.000,- te doen aan de AONDH. Hiervan is € 25.000,- bestemd is voor de restauratiewerkzaamheden.

Andere donateurs
Al jarenlang krijgt de AONDH steun van bedrijven en particulieren. Zo kunnen we met andere investeringen en projecten doen wat nodig is voor de vitaliteit van de heuvel.

Donerende bedrijven zijn o.a. Vétoquinol, Lisi, Grande Distillerie Peureux, Cristel, Centre Leclerc de Lure, Pépinières Guillaume, Hommes & Méthodes, Velleminfroy, Medi Service.

DONATEUR WORDEN?

Dit enorm grote restauratieproject gaat verder dan het gewone noodzakelijke onderhoud op het terrein. Om dit restauratieprogramma mogelijk te maken, zijn donaties onmisbaar.

Om ervoor te zorgen dat ze haar aandeel van 10% van de restauratiekosten kan financieren, krijgt de stichting die eigenaar is van de kapel voor de fondsenwerving hulp van de Fondation du Patrimoine.

Sinds 2016 helpt de Fondation du Patrimoine de AONDH bij het opzetten van campagnes voor het werven van donateurs (particulieren en bedrijven). Eerst was dit gericht op de financiering van de voorbereidende onderzoeken, nu op de financiering van de werkzaamheden zelf. Op dit moment is het mogelijk om bij te dragen aan de financiering van de eerste, reeds voltooide fase van de restauratie.

Via internet :
www.fondation-patrimoine.org/43707

Het is ook mogelijk om regelrecht aan de AONDH te doneren :

Via overschrijving :
IBAN FR 34 3000 2072 3100 0011 7244 G92 BIC-code: CRLYFRPP

Via internet :
Klik hier 

 

Websérie

DE RESTAURATIE VAN DE KAPEL, 2022-2024

Episode 1 : le béton, c’est quoi ?

Episode 2 : la façade Sud, comment est-elle construite  ?

Episode 3 : pourquoi la chapelle a t’elle besoin d’être restaurée??

Episode 4 : les différentes phases du chantier

Episode 7 : les fissures de la façade Sud

Episode 5 : les pathologies des bétons 

Episode 8 : les enjeux du protocole

Episode 6 : les restaurations de la Façade Sud 

Episode 9 : les enjeux du protocole

Inscrivez-vous à notre newsletter

La Colline Notre-Dame du Haut est fermée le 1er janvier 2024

The Hill Notre-Dame du Haut is closed on January, 1st
Ga naar de inhoud